top of page

קריאת תלוש המשכורת שלך

עודכן: 24 במרץ 2019תלוש משכורת הוא פירוט אשר נמסר לך מהמעביד מידי חודש, בו פירוט המשכורת, הזכויות והניכויים, והתשלום החודשי לעובד. זהו המסמך (היחידי) בו מרוכז המידע, ובאמצעותו את/ה כעובד יכול לעקוב אחר ניצול זכויותיך. בתלוש כלול מידע רב: פרטים אישיים, המשכורת הבסיסית ועוד מרכיביה, תוספות שכר, נתונים אישיים המתבטאים בנקודות זיכוי (סטטוס משפחתי, ילדים, חייל משוחרר), ביטוח לאומי ובריאות, ימי חופשה ומחלה, הפרשות כגון פנסיה וקרן השתלמות, הטבות (דמי הבראה, ביגוד) ועוד.

תלוש השכר מאפשר לך לעמוד על זכויותיך, לודא שאת/ה מקבל את המשכורת המוסכמת והראויה, ואת ההטבות להן את/ה זכאי. התלוש משמש אותך כעובד מול ביטוח לאומי ורשויות אחרים, וחלילה במצב משפטי.

מעסיק מחויב להנפיק לכל עובד תלוש שכר במועד בו משולם שכר העבודה (מפורט בחוק). תלוש השכר יכול להימסר לעובד ידנית, באמצעות אתר אינטרנט של המעסיק (באזור אישי ומאובטח) או בדואר אלקטרוני, וזאת בכפוף לחתימת העובד על טופס מפורש.


מה יש בתלוש?


תקופת התשלום - "תלוש לחודש ___ 2019" חשוב שיהיה זיהוי ברור, וחלילה פגיעה בזכויות דרך הלנת שכר.


פרטי המעביד - שם, כתובת ומספר זיהוי ("מספר תיק ניכויים" בן 9 ספרות).

זהו פרט חשוב בבדיקת דיווח תקין לרשויות, ובמיוחד כאשר גורמים שונים מעורבים בהעסקה (כגון במצב עובד קבלן)


זהות העובד - שם העובד ומספר תעודת הזהות.

פרטים אישיים - מצב אישי (נשוי/גרוש), מס' ילדים מתחת לגיל 18 (אולי קופ"ח ופרטי ח-ן בנק)

ותק - מועד תחילת העסקה; ותק של העובד עשוי להשפיע על תנאי העסקה, ולהשליך על זכויות כגון פיצויי פיטורים, דמי הבראה, פנסיה וכדומה.

נקודות זיכוי (נ.ז.)- כל אזרח ישראלי זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה. אשה מקבלת עוד 0.5 נקודה. הטבות מס רבות ניתנות באמצעות נ.ז.: ילדים, מזונות, נכויות, לימודים, שרות צבאי... כל נקודת זיכוי שווה כסף= הנחה במס הכנסה. בשנת 2019 ערך נקודת זיכוי הוא 2616 ש"ח.


שכר היסוד / משכורת בסיס המגיע לעובד.

היקף המשרה - עובד יכול להיות מועסק במשרה שעתית, יומית, חודשית.. היקף המשרה בתלוש השכר צריך לבטא את היקף המשרה המבוצע בפועל. נתון שחשוב ונוח לבדיקת תקינות השכר וחיוני בבדיקת חישוב זכויות העובד בהתאם לשעות והיקף העבודה בפועל.

שעות עבודה - ריכוז שעות עבודת העובד בחודש המסוים, עפ"י רישום (ידני, שעון דיגיטאלי, הצהרת עובד, הסכם קבוע או אחר, כולל שעות נוספות או חריגות). שעות נוספות/חריגות נכתבות בדרך כלל בנפרד מהשעות הרגילות; חשוב שאופן תשלום השעות הנוספות - נכללות, משולמות לפי שעה, או גלובלי קבוע - שיהיה רשום. תקפיד שפירוט השעות בתלוש משקף את העבודה בפועל!

פרטי השכר - שכר היסוד המגיע לעובד.

בהעסקה עפ"י הסכם קיבוצי יפורט דירוג ומעמד (קבוע/נסיון/זמני)

תעריף עבור שעת עבודה, יום עבודה או השכר החודשי [תעריףXהיקף =משכורת]

לבסיס הזה מתווסף החזר נסיעות ו/או החזר הוצאות (אם על פי הסכם תוספת לברוטו) וסה"כ משכורת ברוטו - המשכורת לפני מיסים וכל מה שמורידים ממנה...

משכורת מבוטחת - ההכנסה המבוטחת מהווה בסיס לפיצויים ופנסיה. לפעמים רק משכורת הבסיס מבוטחת, והתוספות (נסיעות, הוצאות, בונוסים, ועוד) לא בהכרח נכללות בחישוב.

תנאים סוציאליים - עובדים בישראל זכאים לתנאים סוציאליים שונים, במסגרת חוקי העבודה, חוזה עבודה או הסכם קיבוצי. עובדים רבים מתייחסים לשכר "ביד" ולא לזכויות שבדרך:

היעדרויות - עובד רשאי להיעדר מספר ימים בשנה מבלי שישכרו ייפגע, חייב להופיע פירוט בתלוש:

ימי חופשה - חשוב לוודא, שימי החופשה נצברים בהתאם להסכם מול העובד, ו/או לחוק ימי חופשה ומפורטת יתרת הימים לניצול.

ימי מחלה - חשוב לוודא, רישום תקין של ניצול.

ימי חג - יש חגים בתשלום, ויש על חשבון העובד. ההגדרות מפורטות בחוק, ולא "מה שבא למעסיק"

ימי הבראה - לאחר ותק של שנה במקום העבודה, מגיע לעובד בין 10-5 ימי הבראה בשנה (חישוב חלקי עבור חלקיות משרה).


ניכויים מהשכר על פי חוק - המשכורת כוללת ניכויים שונים על פי חוק (מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות, פנסיה).

* רמת ניכוי ביטוח לאומי מפורט בהמשך.

פנסיה ופיצויים - בפרטי הפנסיה רצוי שתרשם שם חברת הביטוח המנהלת, וחשוב לבדוק שאכן הניכויים מופחתים כנדרש. ניכוי מינימלי לפנסיה הוא 6.5% ע"י המעסיק ("הפרשות המעסיק לפנסיה" כולל פיצויים בסך 6-8.33%) 6% ע"י העובד ("נכוי לקצבה כעמית שכיר").

מס הכנסה - הניכוי המפחיד ביותר בכל המערכת. מס הכנסה מנוכה מהשקל הראשון של המשכורת, אך כל שכיר מוגן בנקודות זיכוי (לעיל*). ב2019 בסיס לכל אזרח הוא 5886 ש"ח. כלומר - לגבר עד גובה משכורת של 4905 ש"ח לחודש לא ינוכה מס הכנסה (כן ינוכה ביטוח לאומי וניכויים אחרים). רמת המיסוי תקבע על פי מדרגות המס*, והמדרגה הגבוהה ביותר בה נוגעת אותה המשכורת מכונה מס שולי (* להלן)

ניכויי רשות - ניכויים שאין חובה חוקית להפרישם, אלא עפ"י הסכם בין העובד והמעביד. כגון:

• הפרשה לקרן השתלמות (המעביד מפריש 7.5% משכר העובד והעובד מפריש 2.5%)

• מס ועד (אם קיים ) ציוד ביגוד או מגורים המסופקים ע"י המעסיק.

• הפרשה לתרומות (דרך הסכם עם המעסיק)

חשוב מאד לוודא שאין ניכויים לא מוכרים בסעיף זה. כל ניכוי רשות צריך להיעשות בהסכמה מפורשת של העובד. לא כל ניכוי מותר על פי חוק: חוק הגנת השכר קובע מפורשות מה ניתן לנכות משכרו של עובד ומה אסור, וניכויים מסוימים מוגבלים בתקרה של סכום מקסימום.

המידע המלא על הניכויים חייב להופיע בתלוש, חשוב להימנע מניכויים שאינם מפורטים בתלוש על מנת להימנע מהיעדר הוכחות בעת מחלוקת.

נטו = כסף בבנק.


דרך התשלום - תלוש השכר מפרט גם את דרך התשלום - העברה בנקאית (כולל פרטי ח-ן של שני הצדדים), המחאה או בדרך אחרת.

שכר מינימום - בתלוש השכר חובה לציין פרטים כגון שכר מינימום ושעת תקן.

נתונים מצטברים - בתלוש עשוי להופיע איזור המפרט את הנתונים המצטברים מתחילת שנת המס (1 בינואר) או תחילת העבודה של השכיר אצל המעסיק, ועד המשכורת הנוכחית. פירוט זה מסייע לראות הצטברות שנתית בכל סעיף, או למשל מעקב אחר ביטול או תיקון שבוצע.

הנתונים המצטברים יכללו מספר קיצורים (מ.ה.=מס הכנסה, ב.ל.=ביטוח לאומי, חייב מ.ה.=חלק המשכורת לאחר ניכויים ממנו מחושב מס הכנסה, חייב ב.ל.= הסכום לפיו מחשבים ביטוח לאומי).

מדרגות המס - מוגדר ומתעדכן מידי שנה הסכום ממנו מנוכה מס הכנסה, לפי אחוזים (המדרגות מתחילות מ10% ומגיעות עד 50% ב2019). "מס שולי" הוא המדרגה הגבוהה ביותר בו נוגעת המשכורת. (מס שולי 31% לא אומר שמנוכה מהמשכורת 31% למס הכנסה, אלא שנוצלו המדרגות הנמוכות יותר).

שכר ממוצע - ממוצע השכר ברוטו למשרות שכיר בישראל (לפי סעיף 2 לחוק הביטו"ל), מהווה בסיס להשוואה וקביעת הצמדות במשק. בינואר 2019 = 10,273 ש"ח.לאילו נקודות חשוב לשים לב בתלוש?


~ כל פרטי ההעסקה צריכים לבוא לידי ביטוי בתלוש, ולהיות מתאימים לתנאי ההעסקה, כמובן.

~ חשוב להקפיד כי שעות העבודה בתלוש משקפות את אשר התבצע בפועל.

~ שינויים במידע המופיע בתלוש השכר - תוספות, היקף משרה, מצב אישי – גם אם אין עדכון בחוזה העבודה האישי של העובד – הינם חלק מתנאי עבודתו ומחייבים את המעסיק. בדוק!

~ אם היו שינויים במצבך האישי במשך השנה (מינואר עד דצמבר...), בקשו למלא מחדש טופס 101 במחלקת השכר. ודא שעדכון הפרטים יבוצע בתלוש.

~ מעקב על ימי החופשה וימי המחלה המגיעים לעובד. בדוק!

~ ותק - תאריך תחילת העבודה הוא נכון? בדוק!

~ פנסיה ביטוח וקופ"ג - חובתו של אדם לדעת לאיזו קופה מופקדים הכספים. בדוק לאיזו חברת ביטוח מועברים הכספים, בצע בדיקה מידי פעם, שהכספים אכן מועברים על ידי המעסיק ונקלטים בחברת הביטוח, ללא טעויות. קיבלת את הדוח השנתי של חברת הביטוח - בדוק שהכספים המופקדים הם הגיוניים (מאד פשוט: הסכום המופקד לקופת פנסיה בשנה צריך להיות דומה לסכום שמנוכה ממשכורתך X 12 חודשים!) מסובך? דבר עם סוכן הביטוח.

~ תיאום מס - שכיר שעובד אצל יותר ממעסיק אחד חייב לבצע תיאום מס בתחילת השנה. ניתן לביצוע באינטרנט או במס הכנסה, או בעזרת מייצג (רואה חשבון או יועץ מס עם יפויי כוח). תיאום המס מורה לכל מעסיק כמה מס הכנסה לנכות במשכורת - מאד חשוב - אם לא תבצע תיאום, חלק מהמעסיקים ינכו 48% מס הכנסה (על פי חוק) ואם מס הכנסה יעלו עליך, ידרשו דוחות שנתיים והסברים וקנסות.


~ ביטוח לאומי - נכוי הביטוח הלאומי במשכורת צריך להיות :

מחלק השכר עד 6,164 ש"ח

ביטוח לאומי - מעסיק - 3.55% העובד - 0.40% סה"כ = 3.95%

ביטוח בריאות - מעסיק - 0 העובד - 3.10% סה"כ = 3.10%

סה"כ מעסיק - 3.55% סה"כ עובד - 3.50%

סה"כ מעסיק ועובד - 7.05%


מחלק השכר 6,164-43,870 ש"ח

ביטוח לאומי- מעסיק 7.6% עובד - 7% סה"כ 14.6%

ביטוח בריאות מעסיק - 0 עובד - 5% סה"כ 5%

סה"כ מעסיק - 7.6% סה"כ עובד - 12%

סה"כ מעסיק ועובד - 19.6%


~ תבדוק אם זה נכון! אם לא - תבצע תיאום ביטוח לאומי, ואם יש לך יותר ממשכורת אחת זכור שהחישוב צריך להתייחס לסכום המשכורות ביחד.

שכיר בעל שני מקורות הכנסה שונים (או יותר) מעבודה או מפנסיה מוקדמת, רשאי לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי, כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש. "מעסיק נוסף" עשוי מראש לגבות ביטוח לאומי לפי מדרגה גבוהה!

ניתן לערוך תיאום ביטוח לאומי רק אם ההכנסה העיקרית נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח (נכון ל-2019) או אם סך כל ההכנסות מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה עולה על ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח - 43,890 ש"ח (נכון ל-2019)

עובד שכיר שנוכו משכרו דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, זכאי לקבלת החזר כספי.


~ החזרי מס הכנסה - שכיר רשאי להגיש בקשה לקבל החזרי מס הכנסה, עבור 6 שנים אחורה. על סעיפים הגורמים לסבירות להחזרי מס, ראו במאמר בנושא באתר. ואז תתקשרו אלינו, כמובן!


~ בדוק ושמור - מומלץ להעיף מבט בתלוש מעת לעת, כדי ללמוד מתלוש השכר על היקף הזכויות הצבורות לעובד ולמנוע טעויות. בנוסף כדאי לשמור את תלושי השכר למקרים כמו:  מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי מחלוקת עם המעסיק על זכויות וכו'.


~ טופס 106 מהווה סיכום של המשכורת וההפרשות שבוצעו בתקופת ההעסקה של העובד בתוך שנת העבודה. זהו המסמך הרלוונטי עבור החזרי מס הכנסה או דוח שנתי. המעסיק חייב לתת טופס 106 לכל עובד.


11,089 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page