top of page

חברות ועמותות

אנו מעניקים לחברות, עמותות ואירגונים מגוון שירותים ובהם:

  • יעוץ עסקי ופתיחת תיקים

  • הנהלת חשבונות כפולה

  • דיווחים שוטפים לרשויות המס

  • ביקורת ועריכת דוחו"ת כספיים

  • דוחו"ת שנתיים למס הכנסה

  • דוחו"ת שנתיים לרשם החברות

  • דוחו"ת שנתיים לרשם העמותות

  • יעוץ מס

  • חוות דעת

Stacking Coins

המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי ואינו בא במקום הוראות החוק או יעוץ פרטני.

bottom of page