top of page

מס הכנסה - מדריך לפתיחת / סגירת עסק עצמאי 

פתיחת תיק עצמאי


בשעה טובה, החלטת לפתוח עסק עצמאי. זהו שינוי משמעותי בחיים, המכיל לחצים וסימני שאלה. מעבר להתחלה בתחום בו בחרתם, "זכיתם" בעיסוק משני - מול רשויות המס. על פתיחת העסק עזקנו [כתבה על שלבים עיקריים בהקמת עסק] וכעת התנהלות מול המוסדות הרשמיים. חלק משמעותי מהשאלות הנשאלות קשור לענייני מיסים, מע"מ (מס ערך מוסף) מס הכנסה וגם הביטוח הלאומי. להלן מדריך קצר לסדר בבלאגן. נשמח לקבל שאלות נוספות ולכלול התיחסות כאן.

בכל מצב, כמובן שיש לכם בחירה, להתנהל באופן עצמרי בתחום הכספי או להעזר באיש מקצוע (להלן: "מייצג") ויש גם רמות שונות של סיוע. אנחנו רואים חשיבות באפשרות לסייע ולהקל בהתנהלות מול הרשויות (אם אתה מטפל ברפואה סינית, מס הכנסה לא בהכרח בא לך בטבעיות) אבל עדיין, האחריות היא עליך, העוסק, וחשוב שתבין את אבני היסוד.  כמובן: עמודים אלה נועדו לתת הסבר בסיסי על הנושא, ואינם מהווים תחליף ליעוץ מקצועי.

 

מתי עליי לפתוח תיק?

 

יש לפתוח תיק במס הכנסה לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.

תחילת עיסוק = התחלה בפעילות המניבה הכנסות פירותיות.

יש לפנות אל משרד השומה (=מס הכנסה) באיזור עסקך בכתב או למלא טופס 5329 הכולל את הפרטים הדרושים: שם מלא (של עוסק ועסק, אם שונים), מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית. 

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה או מייצג.

 


ניהול מערכת ספרי חשבונות - מי מה מתי 


על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי כללי מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.

פרטים נוספים על הפנקסים שעליך לנהל ניתן לקבל במשרד השומה, אתר מס הכנסה.

אם יש לך מייצג (רואה חשבון, יועץ מס או אחר) שמטפל בעסק בשוטף, רצוי להתייעץ ולקבל מידע.

בגדול -  יש לרשום כל תקבול בספרים מיד עם קבלתו ( תקבול יכול להיות מזומן, המחאה, המחאה דחויה, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי)

[אם אינך יכול לנהל את הפנקסים שנקבעו בהוראות, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה בניהול הפנקסים. רק פטור/הקלה בכתב מפקיד שומה מאפשרים חריגה, ועד קבלת אישור כזה, הכל חייב להתנהל על פי הכללים]

עוסק פטור חייב לרשום ולתת ללקוח קבלה (ע.פ. אינו רשאי להנפיק חשבונית מס); תזכורת - המונח עוסק פטור מתייחס לפטור ממע"מ בלבד. עוסק פטור אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה (אלא אם קיבל הקלה בכתב)

עוסק מורשה/חברה חייב לרשום ולתת חשבונית מס עבור כל עסקה, וקבלה עבור תקבול.

רישום המסמכים, כמו גם ספר תקבולים ותשלומים והנהלת חשבונות, יכול להיות בפנקס ידני (בעט ולא בעפרון!)  או בתוכנה ממוחשבת, כאשר כללי מס הכנסה מגדירים את המידע שירשם במסמך. הסבר רחב יותר על המסמכים במאמר על רישום במע"מ סעיפים 4-5).

 

עבור עסקים מסוימים (כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק) אין חובה לנהל פנקסים; 

כל עוסק חייב בדוח שנתי למס הכנסה, וכל עוסק פטור חייב ב"הצהרת עוסק פטור" למע"מ בסוף השנה (עד 31 בינואר). עוסק מורשה אינו חייב בדיווח למע"מ בסוף השנה, כי הוא מדווח מידי חודש/חודשיים באופן שוטף.

 

את פנקסי החשבונות והרישומים יש לשמור על פי חוק לתקופה של 7 שנים. 


תשלום מקדמות מי מה וכיצד?


עם פתיחת התיק במס הכנסה, ישלח אליך פקיד השומה פנקס מקדמות (בדואר!), שבאמצעותו תדע מהו שעור המס שנקבע עבורך.

עליך לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת העסק, ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס, ניתן לשלם גם באינטרנט.

מקדמות מס הכנסה (=תשלום על חשבון מס הכנסה השנתי) משולמות באחוזים מהמחזור (=הכנסות) של העסק. בעסק חדש, האחוזים יקבעו ע"י הצהרת ההכנסות של העוסק ולפי הסטטיסטיקות של מס הכנסה לגבי הכנסות מכל סוג עיסוק. 

אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. לדוגמא - לא תמיד ילקח בחשבון מצב אישי של בעל העסק בעת קביעת מקדמות בפתיחת העסק. עד לקבלת אישור אחר, השיעור שנקבע מחייב. 

דרך נוספת לתשלום המס המגיע מהעוסק היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך, ועל פי פקודת מס הכנסה האחריות לנכוי במקור היא על המשלם. ולכן, כל עסק חייב לדעת אם חובה עליו לבצע נכוי במקור בתשלומיו (נקבע לפי סיווג והיקף עסק, מספר עובדים ועוד) עפ"ר מדובר בעסקים גדולים ומוסדות.

גם כאן, אם שיעור המס המנוכה גבוה לדעתך, העוסק רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. 

בתום השנה, במסגרת הדוח השנתי, מחושב הסכום שהעוסק חייב למס הכנסה, כל נכוי במקור יכלל בדוח 126 של הלקוח המנכה, או טופס 856 אם מדובר בנכוי משכר, ויכלל דוח תשלום מקדמות למס הכנסה, על מנת שהסכומיםם יופחתו ויחשבו במקדמה על חשבון המס השנתי.

מייצג יכול ליעץ לך בנוגע לשינוי המקדמות או נכוי במקור, יש לכך שיקולים שונים, והוא יכול לבצע שינויים בקלות יחסית.

אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות למשרד השומה לבירור העניין.

אם הינך בעל עסק המחויב בביצוע נכוי מס, אנחנו ממליצים להדפיס את אישור נכוי המס עבור כל ספק ולצרף אותו לחשבונית התשלום בספרי הנח"ש. להפקת אישור: https://www.misim.gov.il/gmishurim/firstPage.aspx

כמובן, אם יש פטור, אין נכוי מס; אם באישור יש אחוזי נכוי, יש להפחית בהתאם מסכום החשבונית (כולל מע"מ).


העסקת עובדים -איך מתחילים?


אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש.

עסק שמעסיק עובדים יפתח גם תיק מעסיק (תיק נוסף) במוסד לביטוח הלאומי.

כל עובד חייב לקבל משכורת, תלוש משכורת וכל התנאים הסוציאלים המתחייבים על פי חוק;

מי שמעסיק עובדים, אנחנו מאד ממליצים שלא יקח על עצמו לנהל את המשכורות בעצמו (אלא אם כן, זהו עיסוקו כמובן) ומייצג ינחה אותו.

הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות (ראש כתבה נפרדת)


שנת מס מתחילה ב- ‎1 לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר. דו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- ‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס.

אם הנך מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל/י להגיש את הדו"ח עד ‎31 למאי, שלאחר תום שנת המס.

אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה לבקשת ארכה להגשת הדו"ח.

למייצגים (רואי חשבון יועצי מס וכו') יש אורכות, לפי תנאי משרדם,  שכוללות את לקוחותיהם (למעט מקרים של חובות או קשיים אחרים).

סגירת עסק


החלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך - עליך להודיע על כך בכתב לרשויות המס, שאם לא כן ימשיכו לראות בך עוסק פעיל על כל המשתמע מכך.

סדר הסגירה: קודם כל סגירה מול מע"מ, ורק לאחר מכן למס הכנסה. (ביטוח לאומי יקבל הוראה ממס הכנסה, אך כדאי להודיע להם ולשנות סטטוס ברגע שיש מסמכים שמאפשרים זאת).

עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על הליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה, לדוגמא - לא תוכל לסגור תיק במס הכנסה בטרם יוגש הדוח השנתי עבור שנת העיסוק האחרונה, שיכלול את תשלום המיסים בהתאם לפעילות, ותשלום חוב מס אם קיים.

לתשומת לבך - סגירת תיק היא לעתים קרובות בעייתית הרבה יותר, מאשר פתיחת תיק, ודורשת זמן ארוך לאישור.


ייצוג בפני רשויות המס 


במגעיך עם פקיד השומה הנך רשאי/ת (אך לא חייב/ת) להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.

 

מידע נוסף - חוברת [דע זכויותיך וחובותיך] באתר רשות המיסים, ספציפית פרק "מקדמות, נכוי במקור..."
 

המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי ואינו בא במקום הוראות החוק או יעוץ פרטני.

bottom of page