top of page

מס הכנסה שלילי

עודכן: 24 במרץ 2019
כל מה שרצית לדעת על מס הכנסה שלילי/מענק עבודה (לפי נתוני 1.1.19)מטרת מענק העבודה – בין היתר – תמריץ ליציאה לעבודה והגדלת הכנסה ברמות שכר נמוכות.

זהו מענק ממשלתי - ולא החזר ממס הכנסה.


למי מגיע?


החוק חל על שכיר או עצמאי, שהיתה לו הכנסה מעבודה או עסק בשנת המס 2019 ועמד בשלשה תנאי בסיס להלן. * החוק מתיחס ל"משק בית" (בני זוג + ילד/ים תלוי/ים) ובלשון זכר=נקבה.

גיל 23 ומעלה עם ילדים, או גיל 55 ומעלה גם ללא ילדים.

בשנת 2017 לא היתה בבעלותך או בבעלות זוג/תך או ילדיך (משק הבית) זכות במקרקעין (דירה, מגרש וכו') בישראל ו/או בחו"ל, למעט דירת מגורים יחידה.

ממוצע הכנסה 2018 למגיש (בחודשי העבודה בפועל) בין 2080-6957 ₪ לחודש או להורים במשפחה חד-הורית בין 1280-11566 ש"ח באופן מדורג)

שאינו מקבל משכורת מ"קרוב".

תנאי הגשה:

הגשת תביעות בגין שנת 2018 עד לתאריך 26.12.19.

עצמאי או שכיר החייב בדוח שנתי למס הכנסה (או זוג/תו) יגיש תביעה רק לאחר הגשת דוח עד 31.5.19 או על פי האורכה שניתנה לו.

הוגש ע"י המעסיק דוח מקוון למס הכנסה (דוח המעסיק מעביר את נתוני השכירים למס הכנסה).


כיצד להגיש?


תביעה תוגש באופן אישי בלבד, בסניף דואר, ואינה כרוכה בתשלום.

מסמכים ונתונים שידרשו (בין היתר) –

צילום ת.ז.

צילום צ'ק אישי או אישור רשמי לניהול חשבון בנק.

אופי הכנסה – שכיר, עצמאי, פרטי הכנסות נוספות (כולל פנסיה...)

כתובת דואר

פקיד הדואר יכין טופס, התובע יחתום על הצהרה, והדוח יועבר לרשויות המס לבדיקה.

מי שהגיש בקשות בשנתיים הקודמות (באמצעות הדואר) יכול לבצע תביעה מקוונת באתר רשות המיסים עבור 2017-2018. www.misim.gov.il


סכום המענק:


זכאות למענק והסכום יחושבו על פי:

- הכנסות משק הבית, כולל עבודה, עסק והכנסות נוספות (פנסיה, קצבת נכות, ביטוח לאומי)

- מספר ילדים וגילם

- סטטוס משק הבית (לדוגמא חד-הורי)

המענק מופקד לחשבון הבנק, במועדים קבועים מראש.


הערות חשובות:


חשוב מאד לשמור את ספח התביעה (שמקבלים מהפקיד בדואר) לצורך כל ערעור.

טלפונים לבירורים נוספים: מוקד המידע של רשות המיסים

4954* 02-5656400 1-222-4954 maanak@taxes.gov.il

ערעורים – תוך 30 יום במס הכנסה


בהצלחה

187 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page