top of page

צורת התאגדות - יחיד, שותפות או חברה

עודכן: 18 במרץ 2019

לאחר שהגענו למסקנה כי ברצוננו להקים עסק, עלינו להחליט על צורת ההתאגדות העסקית.


שלוש צורת ההתאגדות המקובלות בעולם העסקי הן: עסק עצמאי של יחיד, שותפויות ו/או חברות.


לבחירה בין צורות ההתאגדות משמעויות משפטיות ,סביבתיות, כלכליות ומיסויות, שלעיתים מתנגשות זו בזו.


אקדים ואומר, לכל אחד מתאימה צורת התאגדות אחרת, אך אם היו הבדלים מהותיים ו/או פערים גדולים, מעבר לסביר, בתוצאות העסקיות, כולל מסוי, לטובת אחת מצורות ההתאגדות, ההגיון אומר שכל אחד מאיתנו היה בוחר להיות שם.


משמעויות משפטיות וסביבתיות.


יחיד

אבן היסוד לפעילות היא היחיד, בין אם בעסק הביתי הקטן, או בחברות הענק , שזהות בעליהן אינה ידועה, אך בסופו של דבר עומד מאחריהן אדם כלשהוא.

כאשר בעל העסק פורש, למעשה עפ"ר העסק מחוסל, כי המוניטין שהיה לעסק הוא למעשה של אותו אדם יחיד.


שותפות

כאשר יותר מאדם אחד רוצים לבצע פעילות עסקית משותפת יש להקים שותפות וליצור ביניהם מסגרת מקשרת.

השותפות יכולה להיות רשומה, אך אין חובה.

יתרונותיה של השותפות הן בעיקר בחסכון בעלויות של החברים בה תוך שיתוף פעולה ביניהם.

אפשר להקים שותפויות אד-הוק, לפעילות מסוימת או לטווח ארוך.

שותפות, גם אם היא רשומה, אינה ישות משפטית בפני עצמה, ולמעשה אם למישהו יש תביעה כלשהיא כנגדה, הוא

יכול לתבוע כל אחד מהשותפים.

לדוגמא, אגפי המע"מ והניכויים, עלולים ואף דורשים לעתים מאחד השותפים לכסות חובות של השותפות למוסדות,

למרות שלכאורה יש לה תיק משלה, תוך ציפיה שאת ההפרש ידרוש משותפיו.

מבחינת מיסוי, כל אחד מהשותפים אחראי לשלם את המס על חלקו ברווחי השותפות.

יתרה מכך, כל שינוי במבנה השותפות, צירוף שותף או פרישה של שותף הינו אירוע מיסויי.

חברה הינה מקרה פרטני של שותפות, וגם חברות יכולות להיות שותפות בשותפויות.


חברה בע"מ

כאמור, חברה היא סוג של שותפות, אך יכולה גם להיות גם בעלת בעל מנית (בעלות) יחיד.

אחד היתרונות הגדולים של הקמת החברה, על ידי יותר מאדם אחד, הוא שלחברה יש תקנון שהוא למעשה הסכם

בין בעלי מניותיה, ובו נכללים כל הזכויות והחובות שלהם.

מכיוון שהחברה הינה ישות משפטית לכל ענין ודבר, שינוי אישי בבעלי מניותיה אינו משפיע של חזותה, אך כמובן שהוא יכול להשפיע על התנהלותה והתנהגותה.

מקובל לחשוב כי החברה מגינה על בעלי מניותיה מפני תביעות אישיות. כלל זה נכון אך במגבלות רבות, אשר במגמת הפסיקה לאחרונה הולכות ורבות.

לדוגמא, חברה שתרצה לפתוח חשבון בנק, יתבקשו בעלי מניותיה לחתום ערבות אישית בבנק, ומאותו רגע הם חשופים לתביעה מצד הבנק. בחברת בעלי מקצועות חופשיים, כל אחד מחבריה עלול להיתבע בנושאי רשלנות מקצועית.

חברה אשר אינה משלמת ארנונה – המנכ"ל עלול להיתבע באופן אישי.

ככלל, ההגנה הקיימת בחברה מתקיימת כל עוד התנהלות החברה נעשית בתום לב: מותר להפסיד בגלל ניהול כושל,

אך לא בגלל ניהול "קלוקל".

בעיקרון חברה יכולה ל"חיות לנצח", כי כאמור: שינוי בבעליה - באמצעות מכירה, ירושה או כל דרך אחרת - אינו משנה את מהותה.

לחברה יתרון נוסף והוא בעיקרו פסיכולוגי – הציבור נוטה להתייחס אל חברה כאל עסק יותר רציני מעסק של יחיד.

לעומת זאת פירוקה של חברה הינו תהליך ארוך הדורש התערבות של בית משפט.


397 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page