top of page

חשבות שכר ו"בדיקת שכר" למוסדות

עודכן: 24 במרץ 2019
משרדנו מספק שירותי חשבות שכר מלאים במיקור חוץ.

שירות חיצוני מסוג זה הוא אובייקטיבי ומסייע בתהליכי ייעול העסק.


אנו מטפלים במגוון נושאים עבור לקוחותינו:

- פתיחת תיקי מעסיקים ברשויות המס

- קליטת עובדים חדשים במערכת השכר

- עיבוד והפקת תלושי שכר

- מתן מענה שוטף להנהלה ולעובדים בנושאי שכר על פי הצורך

- טיפול בהפרשות סוציאליות – קרנות פנסיה וקרנות השתלמות (בקרוב ממוכן)

- בקשות להחזרים מול ביטוח לאומי בגין מילואים וחופשות לידה

- ביצוע גמר חשבון לעובדים המסיימים את עבודתם בעסק

- טיפול בדיווחים הנדרשים לרשויות המס


בנוסף, רו"ח חן נוי הוא "בודק שכר " מוסמך מטעם משרד הכלכלה.


בודק שכר מבצע בדיקה ובקרות על מחלקות שכר בארגונים.

הבודק אמון על בדיקת תקינות חישובי השכר, רישום פרטים נדרשים על תלושי השכר ועמידה של המעסיק בתנאי חוקי העבודה והסכמים קיבוציים מתאימים.

בדיקות תקופתיים על ידי בודק שכר מוסמך עשוי למנוע הפרות חוק על ידי המעסיק וכמובן למנוע הטלת עיצומים כספיים ו/או פליליים על המעסיק.

בדיקות אלו רלוונטיות במיוחד כאשר הארגון מעסיק עובדי קבלן, והעוסקים בתחומי שמירה נקיון והסעדה מחויבים בבדיקה תקופתית.

39 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page