top of page

הוצאות מוכרות לעסק

עודכן: 24 במרץ 2019

הוצאות של עסק המוכרות לצרכי מס, נושא מורכב לכל עוסק מקטן ועד גדול, ולא תמיד יש הקבלה בין הוצאות מוכרות למס הכנסה והמוכרות למס ערך מוסף...


בפקודת מס הכנסה "הוצאה מוכרת" מוגדרת "הוצאה שהוצאה לצורך ייצור הכנסה". ההוצאות המוכרות מופחתות מן ההכנסות של העסק, וככל שהן גבוהות יותר, כך ההכנסה החייבת במס נמוכה יותר וכתוצאה מכך תשלמו פחות מס הכנסה.

חוק מס הכנסה אינו מפרט מהן ההוצאות המוכרות, וההגדרה מאוד רחבה. ועם זאת, היום עלינו להסתמך על פסקי דין ותקדימים, וכלים חשובים ביותר הם המידתיות ועפ"ר (לא תמיד) ההיגיון.


מה קורה במקרה שיש הוצאות שבהגדרתן הן הוצאות פרטיות והן עוזרות לי לייצר הכנסה בעסק? מה קורה עם רכישת ציוד בעסק, שמשמש לי במשך שנים לייצר הכנסות? ישנן הוצאות מעורבות כלומר הוצאה פרטית שהיא גם הוצאה עסקית, כיצד הן מוכרות למרות היותן הוצאות פרטיות? וגם דוגמאות להוצאות המוכרות בעסקים שונים.


הגדרות:


הוצאה מוכרת- הוצאה שהינה הכרחית לצורך ייצור הכנסה , כלומר ללא הוצאה זו לא נוכל לייצר הכנסות בעסק. כגון: חמרי גלם, מוצרים למכירה, שכר עובדים, שכירות, משרדיות (תקשורת, אינטרנט, ניר), הנח"ש.


הוצאה מוכרת בחלקיות - הוצאה שהחוק הגדיר עם הגבלה לסכום ההוצאה [תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (נכוי הוצאות רכב)], בסכום לתקרה או אחוזים של ההוצאה שתהיה מוכרת למס הכנסה.

לדוגמא: רכב (45% מההוצאה מוכרת, כולל מוסך, רישוי, ביטוח, דלק, חניה..), נסיעות לחו"ל (יש תקרות קבועות בחוק), ביגוד (בגד יעודי לעסק מוכר), כיבוד (80% מוכר),


הוצאה מעורבת- הוצאה שהינה גם פרטית לא רק עסקית, במקרה של הוצאה מעורבת אם ניתן להפריד את ההוצאה אן לזקוף חלק יחסי לעסק ההוצאה תוכר. על פי הפקודה, אם לא ניתן להפריד ההוצאה לא תוכר, אך יש לכך תקדימים ועדכונים (לדוגמא - עסק המנוהל מתוך משרד בבית המגורים, למרות שלא ניתן לבצע הפרדה, מקובל על מס הכנסה להכיר בהוצאות באופן יחסי; כך ניתן להכיר ב 20-25% מהוצאות הבית כגון חשמל וארנונה כהוצאה של העסק. לא כך לגבי הוצאת השכירות בגין הבית, שאינה הוצאה מוכרת אלא אם מתקיים מצב של שכירות עסקית).


הוצאה שוטפת היא הוצאה לצורך שמירה על הקיים, או לצורך התפעול השוטף של העסק.


קנסות ודוחות או כל הוצאה בעלת אופי עונשי- הוצאות אלו אינן מוכרות לצרכי מס.


רכוש קבוע (הוצאה הונית) והוצאות פחת - הוצאה שנועדה לשמש אותנו למשך יותר משנה, עפ"ר סכום מהותי (יחסית). בפקודת מס הכנסה נקבע מנגנון של פחת, בו לכל סוג של רכוש קבוע אחוז פחת מסוים, על מנת להסדיר את פריסת ערך ההוצאה על הנכס לאורך חיי פעילותו. כאשר נרכש מוצר או "רכוש קבוע" שנועד לשמש את העסק יותר משנה אחת, אין לרשום את מלוא ההוצאה בשנת הרכישה, אלא לרשום הוצאה בסך הערך היחסי, כפי שנקבע בתקנות הפחת. לדוגמא: רכב (מוכר לשימוש העסק, לא פרטי/משולב) - כל שנה ההוצאה תהיה 15% מעלות הרכב המקורית; מחשבים - כל שנה ההוצאה תהיה 33% מהמחיר המקורי (כלומר פריסת ההוצאה על פני 3 שנים), רהוט משרדי 6%. [מס הכנסה (תקנות פחת)]


הפרזה בהוצאות - ההיפך מ"מידתיות" - למס הכנסה יש האפשרות לא להכיר לך בחלק מין ההוצאות, בטענה שהם היו מופרזות )סעיף 30 לפקודת מס הכנסה)


יש לקחת בחשבון, שההוצאות המוכרות בעסק צריכות להתאים לאופי פעילות העסק. הוצאה מוכרת לעסק מסוים לא תוכר בעסק אחר בעל פעילות שונה. לדוגמא:

רכישת מזון בחנות לממכר מכשירי כתובה; ההוצאה לא תוכר כי אינה הכרחית לצורך ייצור הכנסה בחנות.

בגן ילדים הוצאת מזון תוכר במלואה, כי היא הכרחית לצורך ייצור הכנסה.

רכישת מזון ככיבוד יוכר כהוצאה מוכרת חלקית במשרד, שיש בו קבלת קהל ועובדים לפי 80% ורק עבור פריטים מוגבלים (היום תה. קפה וביסקוויטים, ולאחרונה הוספו פירות וירקות!)


הוצאות לצורך מע"מ


קיזוז ההוצאות הוא מעט שונה בין מע"מ למס הכנסה. מע"מ רלוונטי רק לעוסק מורשה או חברה. ההתחשבנות מול מע"מ הינה אחת לחודש או חודשיים תלוי בעסק ובמחזור ההכנסות שלו, ולצורך קיזוז במע"מ חייבת להיות חשבונית (בעסקה עם עוסק פטור אין מע"מ).

במע"מ ההכרה הינה במבחן "עיקר השימוש" - מהו עיקר השימוש של ההוצאה, לצורך עסקי או לצורך פרטי ?

במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי ניתן לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית .

במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי ניתן לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.

המקרים העיקריים שבהם תתקל בשאלה הם: טלפון נייד, ואחזקת רכב.

חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז יתווסף לסכום ההוצאה.

הבדל נוסף בין מס הכנסה למע"מ, הוא ברכוש קבוע (גם אם מבוצע חישוב פחת) המע"מ יוכר בחודש בו נרכש הרכוש. (למעט אם ההוצאה אינה מוכרת לצרכי מע"מ כגון :רכישת רכב פרטי).


חשוב: עוסק רשאי לקזז מע"מ תשומות רק בגין חשבונית שהוצאה לו כדין ואשר נדרשת לצורך עיסוקו. לכן - דרוש ממוציא החשבונית ששמך ירשם על החשבונית (רצוי גם מספר העוסק שלך).

חשוב לזכור:

*הרווח ממכירת רכב, ציוד, ריהוט (או כל רכוש אחר שהוכר כהוצאה מוכרת) יהיה חייב במס רווחי הון.

"הוצאה שהינה לצורך ייצור הכנסה" היא הוצאה מוכרת. מאחר ולכל עסק יש הוצאות ייחודיות משלו, לא ניתן להכין רשימה סגורה של מה מותר ומה אסור. ההוצאות מוכרות בהתאם לסוג העסק ולמהותו.מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת אישית או מקצועית.

למידע מפורט וממוקד אנא פנה למשרדינו.390 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page