תנאי מענק לסיוע לעצמאים

הממשלה אישרה היום תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה), האפשרות להגיש בקשה אמורה להיפתח בקרוב באתר רשות המסים. לצורך קבלת המענק, תוגש תביעה בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים, באופן עצמאי (כל אדם לעצמו). את התביעות לקבלת המענק ניתן להגיש בתוך 60 ימים מיום פרסומן ברשומת של התקנות (2 באפריל 2020). בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים ויוצגו באזור האישי. המענק ישולם לעצמאי לאחר קביעת הזכאות, באמצעות זיכוי חשבון הבנק. מענק הסיוע יעמוד על 65% מהכנסתו הממוצעת לחודש של העצמאי מהעסק בשנת 2018

[אם העסק נפתח בשנת 2019, בהתאם לנתוני שנת 2019 ]

עד סכום של 6,000 ₪.

החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪ סכום המענק יפחת בהדרגה עד לסך של 3,000 ₪. עבור עצמאי אשר החל לפעול מ- 1.1.19 ועד ל 1.9.19, הותאמו התנאים הנדרשים כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום נתוני שנת 2018. עצמאים אלה יוכלו להגיש תביעה למענק רק לאחר הגשת הדוח לשנת 2019 .

תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע: *מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו בשנת 2019, 20 שנים ושהוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה- 1.9.19 ל- 29.2.20. * הכנסתו החייבת (רווח לצורך מס על פי דוח שנתי) של העצמאי מהעסק לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ש"ח. [הכנסה חייבת כוללת דמי לידה/מילואים, הכנסות פטורות (כגון שכ"ד או הכנסה שפטורה בגלל נכות), לפני קיזוז הפסד עסקי, לא כולל רווחי הון ו/או מיסוי מקרקעין]. * הכנסתו החייבת (רווח) החודשית, ממוצעת, של העצמאי מהעסק לשנת המס 2018, עולה על 2,000 ₪ .

לחישוב ההכנסה הממוצעת: לעצמאי מ2018 הכנסה שנתית לחלק ל12.

עבור עצמאי מ2019 הכנסה שנתית 2019 לחלק למספר החודשים כעצמאי.

* צירוף הכנסתם החייבת של העצמאי/ת ובן/בת זוגו (כולל ידוע/ה בציבור) לשנת המס 2018 אינה עולה על 340,000 ₪. * מחזור עסקאותיו של העצמאי בחודשים מרץ-אפריל 2020ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19 יבחן התנאי באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20. * העצמאי הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018] לגבי עסק שנפתח בשנת 2019 דוח כאמור לשנת המס 2019 (אם היה חייב בהגשת דוח)] וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים. * לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, או פסילת ספרים.

המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

------------------------------------------------------------------------------------------ הערות שלנו (לא מטעם רשות המסים):

ההנחיות להלן מתייחסות למענק יחיד עד סכום של 6,000 ₪ ואין בתקנה איזכור ל"פעימה שניה".

להרבה עצמאיים ההכנסות במרץ אפריל מתייחסות לעבודות שבוצעו מזמן.... והירידה תבוא בהמשך. כרגע אין להם זכאות לקבל מענק.

בהצלחה ובריאות

משרד רו"ח חן נוי

156 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מעבר מעוסק פטור למורשה - נקודות חשובות, ושיקולים מאד רלוונטיים להיערכות.

היקף ההכנסות גדל וייתכן ובקרוב תצטרך לעבור מעוסק פטור למורשה? האם בתחום העיסוק שלך זה משתלם בכלל? האם יש עסקים שעדיף להם להישאר בטווח ההכנסות של עסק פטור? מה זה ידרוש ממך? האם תצטרך לחייב את לקוחותיך