מענק הוצאות עצמאים עסק קטן בקורונה

מענק הוצאות לעצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע [בשל נגיף הקורונה]

לחיצה כאן מובילה לאזור האישי ברשות המסים

תנאי הזכאות למענק עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים)

שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪,

עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה. הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים

 • חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.  חודשי הזכאות לפי החוק: מאי-יוני 2020, יולי-אוגוסט 2020, ספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021.

(*כלומר- המענק רלוונטי לכל חודשיים, יחשב וינתן עבור כל חודשיים בנפרד; תביעה יש להגיש מידי חודשיים)

 • הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020

(*כלומר- יתאפשר להגיש תביעה, רק לאחר הגשת דוח מע"מ תקופתי, פירוט מועדים בהמשך-)

 • העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ או פקיד השומה.

סכומי המענק לבעלי עסק קטן סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת 2019: 

 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה עד 8,333 ₪: מענק בסך 3,000 ₪.

 • עצמאים שמחזור " " הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 8,334 ₪ עד 16,666 ₪: מענק בסך 4,000 ₪.

 • עצמאים שמחזור " " הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 16,667 ₪ עד 25,000 ₪: מענק בסך 6,000 ₪.

עבור עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020 בקרוב תפתח האפשרות להגשת בקשות למענק זה על ידי עוסקים חדשים שהחלו פעילותם העסקית מינואר 2020. הודעה תפורסם בעת פתיחת האפשרות להגשת הבקשות.

מועדי הגשת הבקשה למענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן

 • המערכת תיפתח לכל תקופת זכאות בנפרד, בהתאם למועד שייקבע על ידי מנהל רשות המסים ויפורסם באתר רשות המסים. (*כלומר - ב-15 לכל חודש אי זוגי, בגין תקופת המע"מ המדווחת)

 • יש להגיש את הבקשה תוך 90 יום מיום פתיחת המערכת להגשה.

תהליך הגשת הבקשה יש להגיש את ההצהרה על העמידה בתנאי הזכאות והבקשה למענק הוצאות באזור האישי של רשות המסים, לאחר ביצוע תהליך רישום וזיהוי. (*כלומר - כל עוסק לעצמו) ניתן להיכנס לאזור הייעודי להגשת הבקשה למענק זה באתר האינטרנט של רשות המסים, תחת הכותרת "מענק לעסקים בתקופת הקורונה". לתשומת ליבכם:

 • יש לוודא שפרטי חשבון הבנק לתשלום המענק מעודכנים ונכונים, לפני אישור ושליחת הבקשה. אם הפרטים אינם  נכונים, ניתן לעדכן אותם תוך כדי מילוי בקשה באזור האישי.

 • המענק יועבר לחשבון בנק בבעלות מבקשי המענק (או חשבון משותף) בלבד.

 • אימות פרטי חשבון הבנק עשוי לקחת מספר ימים, ובסיומו תישלח אליכם הודעה (במסרון או בדואר אלקטרוני).

 • ניתן להגיש בקשה לעדכון חשבון בנק באמצעות מערכת פניות לקוחות של רשות המסים, בצירוף מסמכים ואימות בעלי החשבון (צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון).

 • מייצגים יכולים לעדכן את חשבון הבנק של לקוחותיהם ישירות בשאילתה הייעודית באתר. (*כלומר - אם ח-ן הבנק שלכם אינו קלוט כהלכה באיזור האישי, דברו עם המשרד)

להגשת הבקשה לחיצה כאן מובילה לאזור האישי ברשות המסים

שימו לב: במקרה של סתירה/אי התאמה בין המידע המופיע כאן לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

2919 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מעבר מעוסק פטור למורשה - נקודות חשובות, ושיקולים מאד רלוונטיים להיערכות.

היקף ההכנסות גדל וייתכן ובקרוב תצטרך לעבור מעוסק פטור למורשה? האם בתחום העיסוק שלך זה משתלם בכלל? האם יש עסקים שעדיף להם להישאר בטווח ההכנסות של עסק פטור? מה זה ידרוש ממך? האם תצטרך לחייב את לקוחותיך