היום רשות המסים פרסמה "הבהרה" בעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים:


https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa030820-2 הקישור להודעת רשות המיסים

נקבע בהוראות החוק לסיוע כלכלי: (פרק ה: בסעיף 18לה-ב) כי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה (בפרק ו: בסעיף 19) ומענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשבו כחלק ממחזור עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף. לפיכך: א. תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס בהתאם להוראות סעיף 9א להוראות ניהול פנקסים. ב. יש להפיק קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק למעט חברות המנהלות הנה"ח כפולה (מאזנים מבוקרים).

את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח (רשות המיסים). ג. התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי.

(סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה. ד. התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וגם חייב בביטוח לאומי. אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה. ה. אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחזור העסקאות. ו. הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים. מי ששכיר בלבד לא חייב להפיק קבלה. תכלס – אז מה עליכם לעשות:

· יש להפיק קבלה בגין מענקי הסיוע לעצמאים (עדיף מאוחר מאשר לא)

· לציין בקבלה את תאריך קבלת המענק וסוג המענק.

· לשמור את המקור ולא לשלוח ללקוח (רשות המיסים).

· רצוי להצמיד עותק הקבלה להודעה שהתקבלה (אם התקבלה) מרשות המיסים.

· אין צורך להפיק קבלה בגין מענקי הביטוח הלאומי.

2014 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מונחי יסוד לכל עצמאי

במסגרת עבודתנו עם עוסקים עצמאים, חדשים ופחות חדשים, אנחנו נתקלים בהיעדר ידע והיכרות עם מושגי יסוד. לקראת פתיחת שנת 2021, להלן רשימה חלקית של מושגים, שכל עצמאי צריך להכיר.