בקרוב (מחר-מחרתיים) "הפעימה השניה" - תפתח האפשרות להגיש בקשות למענק

על פי אתר רשות המיסים ההרשמה מתחילה ב6.5.20 אך יתכן ותפתח האפשרות כבר מחר 5.5.20 יום שלישי. תנסו, מקסימום תצליחו. עם זאת, אפשר להרשם עד 12.7.20 אז אין לחץ, ואל תתרגשו מכך שהאתר עשוי לקרוס שוב.

על פי המידע הנוכחי - שכירים בעלי שליטה יוכלו להגיש בקשות למענק החל מה-18 במאי.

כמו בפעימה הראשונה, גם כאן הטיפול הוא עצמאי של כל עוסק בטופס המקוון באתר רשות המיסים. עפ"י הצהרות הממשלה, כספי המענק יועברו לחשבונות הבנק של בעלי העסקים תוך 48 שעות מאישור הבקשה.

המענק בפעימה זו מיועד לכל העצמאים (כולל אלו שקבלו בפעימה הראשונה) ונוספו לזכאים גם בעלי שליטה שכירים, שעומדים בתנאים לקבלתו, כמובן.

נזכיר, כי מענקי שתי הפעימות וגם דמי אבטלה מהווים הכנסה חייבת במס הכנסה. מכוון שלא מנוכה מהם מס במקור, תידרש תוספת המס לתשלום במסגרת הדוח השנתי של 2020. חישוב המס בדוח הוא לפי חישוב שנתי (מי שלא חייב במס כמובן לא יחויב..).

בנוסף, בכל המענקים, נדרש להצהיר: "ידוע לי שאם לא תחול ירידה בפעילותי הכלכלית בעקבות הקורונה יהיה עלי להחזיר את סכום המענק במלואו".

בתקנות נקבע, כי מענק הסיוע יינתן לעצמאי שהוא בעל עסק פעיל בששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020 , אשר מלאו לו 20 בשנת 2019, והכנסתו החייבת הכוללת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על מיליון שקל. מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, כולל הכנסות ממשכורת שכירות והכנסות נוספות, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.

לרישום למערכת ללקוחות רשות המסים - לחצו כאן לכניסה למערכת ללקוחות רשומים - לחצו כאן

המענק בפעימה השניה יעמוד על סכום של 70% מהכנסתו החייבת הממוצעת לחודש של העצמאי בשנת 2018, עד 10.5 אלף שקל.

תזכורת לתנאי המענק:

. לעצמאי – פעימה שניה

* מענק עד 10,500 ₪

* ירידה במחזור 3-6/20 (לעומת 3-6/19 ) לפחות ב- 25%

* "הכנסה חייבת" (ב- 2018 ) נמוכה מ- 1,000,000 ₪

* "הכנסה חודשית ממוצעת" מעסק מעל 714 ₪

* עצמאי שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 40,000 ₪ - המענק יוקטן ב17.3% מגובה ההפרש.

* עבור עצמאי אשר החל לפעול בין 1.1.19 - 1.9.19, התנאים יבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019 וניתן להגיש תביעה למענק רק לאחר הגשת דוח שנתי 2019. עצמאי שהחל לפעול אחרי חודש מרץ 2019 – המחזור לתקופה 3-6.19 יחושב על פי מחזור 2019 כשהוא מחולק במספר חודשי פעילות ומוכפל ב4.

* ניתן להגשה החל מ- 6/5/20 ועד 12/7/20

3. לשכיר בעל שליטה בחברה

* מענק עד 10,500 ₪

* ירידה במחזור של החברה 3-6/20 (לעומת 3-6/19 ) לפחות ב- 25%

* "הכנסה חייבת" (שנת 2018 ) של השכיר + הכנסה חייבת של החברה (בהתאם לחלקו) נמוך מ- 1,000,000 ₪

* "הכנסה חודשית ממוצעת" מעבודה מעל 714 ₪

*בעל שליטה שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 40,000 ₪ - המענק יוקטן ב17.3% מגובה ההפרש.

* ניתן להגשה החל מ- 6/5/20 ועד 12/7/20

4. לעצמאי "תוספת לעסק קטן" - ("תוספת לפעימה שניה")

* מענק בין 700- 3,025 ₪

* ירידה במחזור 3-4/20 (לעומת 3-4/19 ) לפחות ב- 25%

* מחזור בשנת 2019 הוא בין 18,000 ₪ - 300,000 ₪

* ניתן להגשה החל מ- 6/5/20 ועד 12/7/20


בהצלחה.

152 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מעבר מעוסק פטור למורשה - נקודות חשובות, ושיקולים מאד רלוונטיים להיערכות.

היקף ההכנסות גדל וייתכן ובקרוב תצטרך לעבור מעוסק פטור למורשה? האם בתחום העיסוק שלך זה משתלם בכלל? האם יש עסקים שעדיף להם להישאר בטווח ההכנסות של עסק פטור? מה זה ידרוש ממך? האם תצטרך לחייב את לקוחותיך